Coronavirus COVID- 19

Publicatiedatum: 28 februari 2020

 

Van coronavirussen kunnen mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen krijgen. Er zijn verschillende soorten coronavirussen. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en vroege lente. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere klachten veroorzaken, bekende voorbeelden zijn MERS (Middle East Respiratory Syndrome)  en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Het nieuwe coronavirus (COVID- 19) hoort bij die laatste groep. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

 

RIVM heeft centrale rol

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een centrale rol bij infectieziektebestrijding. Voor actuele informatie over dit nieuwe corona-virus verwijzen wij u dan ook naar de website van het RIVM

  •  Veel vragen en antwoorden: bit.ly/31RlkgT
  •  Vragen over je eigen gezondheid: neem contact op met je huisarts of de GGD
  •  Andere vragen: 0800-1351

Informatie voor huisartsen, specialisten en aanvragers

Houdt u vooral de mailberichten van uw regionale GGD in de gaten vanwege de contactgegevens voor eventueel overleg en diagnostiek bij o.a. verdenking. De GGD is in de praktijk uw eerste aanspreekpunt.

Alle benodigde informatie vindt u op

Uiteraard is GGD Fryslân bereikbaar voor adviezen.

 

Informatie voor ziekenhuizen

Bij Izore aangesloten ziekenhuizen hebben inmiddels informatie ontvangen.