Coronavirus - 10 februari 2020

Publicatiedatum: 10 februari 2020

 

In de media is veel aandacht voor de uitbraak van een nieuw coronavirus in China.

 

Van coronavirussen kunnen mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen krijgen. Er zijn verschillende soorten coronavirussen. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter en vroege lente. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere klachten veroorzaken, bekende voorbeelden zijn MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Het nieuwe coronavirus (Covid-19 ) hoort bij die laatste groep. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een centrale rol bij infectieziektenbestrijding. Voor actuele informatie over dit nieuwe coronavirus verwijzen wij u dan ook naar de website van het RIVM.

Op de website van de NHG (Nederlands Huisarts Genootschap) staan adviezen over dit nieuwe virus.

Uiteraard is GGD Fryslân bereikbaar voor adviezen. Overige actuele informatie is ook te vinden op de website van het RIVM.

 

U kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met onze artsen-microbioloog.

Izore staat in nauw contact met de GGD en de ziekenhuizen in de regio.