Bestuurlijke fusie Certe en Izore

Publicatiedatum: 15 juni 2017

 

Izore, Centrum Infectieziekten Friesland en Certe (laboratoriumorganisatie voor medische diagnostiek en advies in Noord-Nederland) gaan met ingang van 1 juli 2017 bestuurlijk fuseren. Op deze wijze willen beide organisaties de huidige intensieve samenwerking verder kracht bij zetten om daarmee een verdere bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Noord-Nederland. Zowel de NZa als de ACM hebben de bestuurlijke fusie goedgekeurd.

Al in het voorjaar van 2015 zijn de bestuurders van Certe en Izore een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van intensieve samenwerking tussen beide organisaties. Belangrijke conclusie uit dit onderzoek was de waardevolle kans voor beide organisaties om een grotere garantie te creëren voor betere patiëntenzorg in de toekomst: kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en innovatie. Eind 2015 is er door beide organisaties een intentieverklaring ondertekend, in 2016 heeft verder onderzoek plaats gevonden wat resulteerde in het fusievoornemen.

 

Handhaven kwaliteit en dienstverlening in de regio
Jacob Dijkstra, bestuurder Izore; “Beide organisaties blijven door de bestuurlijke fusie als aparte stichtingen bestaan, terwijl onze krachten tegelijkertijd op onderdelen, zoals gezamenlijke inkoop en innovatie, gebundeld worden.  De naam Izore blijft en het laboratorium van Izore blijft in Leeuwarden,  zodat wij 24/7 dichtbij en herkenbaar onze zorgverleners en hun patiënten in Friesland in diagnostiek kunnen voorzien zoals ze dat van ons gewend zijn.”

 ”Wij zijn zeer verheugd over de aansluiting van Izore. Izore heeft enthousiaste en gedreven medewerkers die het belang van klanten en patiënten hoog in het vaandel hebben. Het doel van de fusie is om onze klanten dienstverlening van goede kwaliteit te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. Regionaal investeren in innovatie en verbetering alsook het behoud van de kwaliteit in de regio staan daarbij centraal,’  aldus Harjan van Dam, bestuurder van Certe.

Vervolg
Cliënten en patiënten zullen in de praktijk niets van de fusie merken. Zij kunnen op dezelfde locaties terecht als voorheen. De voorkant van onze dienstverlening blijft dichtbij; in ziekenhuizen, spreekuurlocaties of bij de huisarts.

Beide organisaties gaan de komende tijd de fusie verder implementeren en kijken hoe het beste uit beide organisaties gehaald kan worden, ook in samenspraak met de zorgverleners. Als gevolg van de bestuurlijke fusie vallen er geen gedwongen ontslagen.