Antibioticaresistentie aangepakt door Zorgnetwerk Noord Nederland

Publicatiedatum: 4 april 2017

 

Resistentie tegen antibiotica is een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Zowel in binnen- als buitenland neemt de antibioticaresistentie (ABR) toe. Hierdoor ontstaan steeds vaker infecties die moeilijker of in sommige gevallen helemaal niet meer behandeld kunnen worden. Het is daarom van groot belang om antibioticaresistentie te voorkomen en de patiënten in de regio daartegen te beschermen.

In juli 2016 zijn door het ministerie van VWS 10 antibiotica (ABR) zorgregio’s aangewezen. Groningen, Friesland en Drenthe vormen samen een zorgregio met de naam ABR Zorgnetwerk Noord Nederland. Op 3 april jl. is dit zorgnetwerk bij Izore in Leeuwarden officieel gelanceerd.

 

De kwartiermaker stuurgroep van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van GGD/GHOR, UMCG, Izore en de Zorggroep Alliade. Het inhoudelijke coördinatieteam bestaat uit medische professionals van de microbiologische laboratoria en GGD’en in Noord Nederland.

Speerpunt wordt een gezamenlijke aanpak, verbeterde communicatie en bevordering van kennis- en data-uitwisseling voor de bestrijding van antibioticaresistentie. Dit betekent dat de acute-zorg ziekenhuizen, GGD ’en, microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, etc. nog beter met elkaar gaan samenwerken. In Noord-Nederland speelt het reeds bestaande multidisciplinaire netwerk voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek REMIS+ een cruciale rol.