Alertheid voor MERS-CoV geboden!

Publicatiedatum: 15 september 2017

 

De uitbraak van MERS-CoV-infecties in Saoedi-Arabië en andere landen in het Midden-Oosten houdt aan. De afgelopen week zijn enkele duizenden Nederlanders terug gekomen die in Saoedi-Arabië aan de jaarlijkse Hadj (30-8 t/m 4-9) hebben deelgenomen. Gezien de incubatietijd van 2-14 dagen, is deze maand alertheid voor mogelijke importcasussen is daarom geboden.

Casusdefinitie MERS-CoV
Verdachte casus
Ieder individu met een respiratoire infectie met:

• koorts (ten minste 38 graden Celsius) én symptomen van een luchtweginfectie (niet per sé een pneumonie; bijvoorbeeld kortademigheid en hoesten (1,2))
In combinatie met:
• verblijf in een gebied (3) waar infectie met MERS-CoV opgelopen kan zijn, gedurende 14 dagen voor de aanvang van de symptomen én daar in een ziekenhuis is geweest, contact heeft gehad met zieken en/of in aanraking is geweest met (producten van) een dromedaris (4).
OF
• persoon die de afgelopen 14 dagen voor aanvang van de klachten contact heeft gehad met een bevestigde MERS-CoV-casus met klinische verschijnselen.
OF • onderdeel van een cluster van 2 of meer epidemiologisch verwante gevallen met onbekende verwekker binnen een periode van 2 weken met een noodzaak tot opname in een ICU, ongeacht reisgeschiedenis.

(1) Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen.
(2) Een immuungecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient getest te worden op MERS-CoV.
(3) Midden-Oosten, vooral Jordanië, Saoedi Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten (Dubai).
(4) Indien onbekend is of een patiënt contact heeft gehad met zieken, in een ziekenhuis is geweest of contact heeft gehad met (producten van) een dromedaris, dan gelden de volgende klinische criteria: ieder individu met ernstige acute respiratoire infectie met: koorts (≥ 38 graden Celsius) of zoals genoemd bij voetnoot 1 of 2, én respiratoire symptomen én een infiltraat op een röntgenfoto van de longen, of ARDS.

Beleid bij verdenking patiënt met MERS-CoV

MERS-CoV is een groep A meldingsplichtige ziekte voor de behandelaar in een ziekenhuis. Indien een patiënt (mogelijk) voldoet aan de casusdefinitie voor een verdachte casus moet de behandelend arts dit melden bij de GGD (088-2299224). In samenspraak met de dienstdoende arts-microbioloog zal dan verder beleid t.a.v. eventuele diagnostiek naar MERS-Cov plaatsvinden, in overleg met het LCI (zie LCI-richtlijn MERS-Cov; bijlage 3).

 

Heeft u verder nog vragen, belt u dan met:

de dienstdoende arts-microbioloog van Izore: 058-2939495 / 06-23340817

of

de dienstdoende arts infectieziekten van GGD Fryslân: 088-2299224.