Advies Izore n.a.v. nieuws over Listeria in vleeswaren Jumbo

Vanochtend was in het nieuws dat de Jumbo 135 voorverpakte vleeswaren terugroept vanwege een mogelijke Listeria-besmetting. N.a.v. vragen van huisartsen en verloskundigen is dit nieuws besproken binnen de vakgroep van Izore.

 

M.b.t. zwangeren en immuungecompromitteerden adviseren wij u het volgende te doen:

  • Indien geen klachten: geen indicatie voor diagnostiek of therapie. Patiënten wel graag informeren over de mogelijke klachten met het advies zich bij het ontstaan van deze klachten meteen te melden. Klachten kunnen zijn: koorts, maagdarmklachten zoals misselijkheid en diarree, hoofdpijn of andere neurologische klachten die bij een centraal zenuwstelsel infectie kunnen passen.

 

  • Bij koorts: laat een bloedkweek afnemen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis en start met amoxicilline gedurende 1 week 3x500 mg oraal of met intraveneuze therapie in overleg met de arts-microbioloog.

 

  • Bij gastro-enteritis (diarree): start laagdrempelig met amoxicilline gedurende 1 week 3x500 mg. Bij amoxicilline- allergie en niet zwanger: start met co-trimoxazol. Als wel zwanger: geen antibiotica, wel vervolgen.

 

  • Vraag geen fecesdiagnostiek aan voor Listeria.

 

Neem bij ernstige klachten of neurologische symptomen contact op met de arts-microbioloog.