Maatregelen rond het Corona-virus / COVID-19

Belangrijke informatie op een rijtje

Izore neemt passende maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Wat dat voor u als aanvrager betekent vindt u op deze pagina.

 

Wij volgen de ontwikkelingen en nemen waar nodig verdere maatregelen. Blijf op de hoogte via deze pagina.

COVID-19 diagnostiek (PCR)

Om de hoge testaanvraag aan te kunnen doen Certe en Izore momenteel alleen nog COVID-19 PCR-diagnostiek voor patiënten en zorgmedewerkers. 

 

Door de GGD-en Groningen, Friesland en Drenthe zijn speciale teststraten ingericht. Via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 kan een afspraak worden gemaakt voor een test. Zie verder op de website van het RIVM.

 

Aanvraag en afname van PCR SARS-CoV-2

Voor de COVID-19 diagnostiek is een combinatie-uitstrijk van de keel en nasopharynx het beste. Dit kan gebeuren met één en dezelfde swab.

M.i.v. 20 oktober is Izore overgegaan op nieuwe afnamesets met een losse swab en een rood verzendmedium (alleen geschikt voor COVID- 19 en respiratoire virussen). U kunt de oude verzendmaterialen opmaken.

 

Voor een instructie van de afname van een gecombineerde keel- en nasofarynxuitstrijk: zie het Vademecum.

Voor een aanvraag vanuit de eerste lijn moet het eerstelijns aanvraagformulier gebruikt worden. Klinische gegevens moeten worden ingevuld en in het opmerkingenveld rechts onderin: PCR COVID-19.


De voorraden van de nasofarynxswabs blijven beperkt, daarom heeft Izore ervoor gekozen om geen grote aantallen swabs aan huisartsen te leveren, maar die centraal bij Izore op voorraad te houden en in kleinere aantallen uit te leveren. Zo kan Izore de swabs leveren waar ze op dat moment nodig zijn en is de kans dat iemand mis grijpt zo klein mogelijk. Per huisarts kunnen er eenmalig vijf swabs via onze website besteld worden (met een maximum van 15). Daarna kunnen er maximaal twee swabs per huisarts per dag besteld worden, afhankelijk van uw gebruik.  

 

Uitslagen

De meeste uitslagen zijn binnen 36 uur bekend. Deze worden direct nadat ze geautoriseerd zijn door de arts-microbioloog via de gebruikelijke wijze verstuurd. Is het langer dan 48 uur geleden dat het materiaal bij Izore is aangekomen en er is nog geen uitslag, dan kunt u bellen met Izore (058-2939495). De dienstdoende arts-microbioloog is uitsluitend bereikbaar voor intercollegiaal overleg en niet voor het opvragen van uitslagen.

 

Vergoeding van de COVID-19 PCR

Deze diagnostiek wordt als volgt gefinancierd:

  1. Patiënten in het ziekenhuis: eigen zorgverzekering.
  2. Patiënten met Wlz-indicatie (verpleeghuis, zorginstelling): Wlz instellingsbudget.
  3. Ziekenhuispersoneel: personeelsbudget ziekenhuis.
  4. Overige personen en patiënten: OGZ* budget (via lokale GGD).

 

* Openbare Gezondheidsbudget

Antistoffentesten voor SARS-CoV-2 (COVID-19)

In antistoftesten wordt niet de infectie zelf maar de afweerreactie van het lichaam op de infectie aangetoond. Hiermee kan aangetoond worden of iemand in de afgelopen periode COVID-19 doorgemaakt heeft.

Indicaties voor het aanvragen van de antistofbepalingen zijn:

  • Personen bij wie belangrijk is om de antistofstatus te kennen, die eerder nog niet positief zijn getest, maar wel verdacht zijn van een doorgemaakte infectie of in contact zijn geweest met een COVID-19 patiënt OF
  • Personen met een blijvende verdenking op COVID-19 bij wie de PCR test negatief is EN bij wie de klachten >2 weken geleden zijn begonnen.


Wat zegt de uitslag van deze test?

Het aantonen van antistoffen bij de patiënt betekent niet dat deze immuun is tegen SARS-CoV-2. Het is nog onbekend in hoeverre mensen na een eerste infectie beschermd zijn tegen het virus.

 

Indien men niet of slechts beperkt ziek is (geweest) bij een infectie met SARS-CoV-2 kan het zijn dat in de serologische test geen antistoffen worden gevonden. Een negatieve uitslag van serologie sluit in die gevallen niet uit dat er toch sprake was van SARS-CoV-2 besmetting.

 

Aanvraag en afname

Met ingang van 25 mei kan Izore SARS-CoV-2-serologie bij Certe/Izore uitvoeren. Hiervoor is dezelfde test in gebruik genomen als Sanquin en het COVID-referentielaboratorium in het Erasmus MC.

Voor het aanvragen van SARS-CoV-2-serologie kan het eerstelijns aanvraagformulier worden gebruikt met daarbij in het opmerkingenveld rechts onderin aangegeven: SEROLOGIE COVID-19.

 

Voor een zinnige interpretatie van serologische test zijn goede klinische gegevens van essentieel belang. De eerste ziektedag, symptomen en duur en ernst van het ziektebeeld moeten op het aanvraagformulier worden vermeld.

 

Vergoeding van de COVID-19 serologie

Deze diagnostiek komt ten koste van de zorgverzekering en het eigen risico.

Antigeentesten

De pandemie van SARS-CoV-2 stelt ons voor bijzondere uitdagingen. 
Met name aanbod en doorlooptijd van testen zijn daarbij 
een voortdurende uitdaging. 
Nieuw op de markt zijn antigeentesten.

Lees verder...

Algemene informatie

Houdt u vooral de mailberichtgeving van uw regionale GGD in de gaten voor actuele informatie en contactgegevens voor eventueel overleg. De GGD is in de praktijk het eerste aanspreekpunt.

 

Informatie vindt u op: