EXTERN EN INTERN

In 2013 bestond de Vakgroep Medische Microbiologie van Izore uit artsen-microbioloog A. al Moujahid, mw. dr. A.H. Brandenburg, mw. dr. A.M.W. van Elsacker-Niele, mw. dr. E.A.N.M. Mooi-Kokenberg, mw. dr. K. Waar, dr. J.H. van Zeijl en dr. J.F.L. Weel en moleculair biologen mw. dr. R. van Rhee-Luderer en dr. T. Schuurs.

 

Mw. dr. A.M.W. van Elsacker-Niele was gedurende het hele jaar vakgroepsvoorzitter en medisch manager, met als plaatsvervanger voor deze functies mw. dr. E.A.N.M. Mooi-Kokenberg.

 
De belangrijkste externe activiteiten naast de primaire patiëntenzorgwerkzaamheden zijn in 2013 geweest:

  1. Het binnen Noordoost-Nederland werken aan samenwerkingsverbanden, m.n. met de collega vakgroepen binnen Certe/LvI en UMCG. Doelen hiervan zijn het optimaal ondersteunen van de patiëntenstromen over de as Friese zorg -> UMCG, het streven naar (waar mogelijk) aan elkaar uitbesteden van diagnostiek die niet op elke locatie gedaan kan worden en het gezamenlijk ontwikkelen van beleid dat overal geïmplementeerd moet worden (met name op de terreinen van infectiepreventie  en zinnig antibioticumgebruik (‘antibiotic  stewardship’). Met name dr. J.F.L. Weel en mw. dr. A.M.W. van Elsacker-Niele zijn hier vooralsnog actief geweest, met de bedoeling dit uit breiden naar de gehele vakgroep zodra zaken meer concreet worden.
  2. Het opstarten van activiteiten in het kader van het thema regiovisie Hygiëne en Infectiepreventie  van het meerjarenbeleidsplan. Met name de portefeuillehouder Hygiëne en Infectiepreventie dr. J.H. van Zeijl en mw. dr. A.M.W. van Elsacker-Niele hielden zich hiermee bezig.

 

In de respectievelijke Friese ziekenhuizen is hiernaast veel aandacht besteed aan het thematisch toezicht BRMO van de IGZ en aan de eis van de minister van VWS dat elk ziekenhuis per 1-1-2014 een Antibiotic Stewardship Programma (ASP) moet opstarten, te beginnen met in ieder geval het instellen van een zogeheten A-team.

 

De belangrijkste intern gerichte activiteiten van de vakgroep in 2013 waren:

  1. Het instellen van de portefeuille Coördinerend arts-microbioloog laboratorium. Deze portefeuille is ingevuld door mw. dr. E.A.N.M. Mooi-Kokenberg, met mw. dr. A.M.W. van Elsacker-Niele als vaste vervanger. In deze portefeuille is ook het aandachtsgebied Centrale administratie en Pré-analyse (CAP) ondergebracht. Deze portefeuille is hiermee van de dr. J.H. van Zeijl overgegaan op mw. dr. E.A.N.M Mooi-Kokenberg.
  2. Het instellen van een werkgroep om te kijken naar zowel uniformering van uitvoering van taken als werklastvermindering door taakherschikking. Deze werkgroep zal in ieder geval over de jaargrens heen actief zijn. Ten aanzien van de nadere focus op de verschillende werkzaamheden is gekozen om de lidmaatschappen van de stafbesturen in het Antonius Ziekenhuis Sneek (mw. dr. A.M.W. van Elsacker-Niele) en in het Medisch Centrum Leeuwarden (mw. dr. E.A.N.M. Mooi-Kokenberg) op te zeggen. Hiernaast zijn de overleggen verder geprofessionaliseerd door het volgen van een vergadertraining o.l.v. een externe adviseur.


Opleiding
Per 9 februari 2009 is Dr. J.H. van Zeijl opleider en mw. Dr. E.A.N.M. Mooi-Kokenberg plaats-vervangend opleider Medische Microbiologie.  Mw. X. Zhou, arts-assistent medische microbiologie, heeft van 1 januari t/m 30 juni haar perifere stage voor de opleiding tot arts-microbioloog bij Izore, Centrum Infectieziekten Friesland te Leeuwarden gevolgd. Gedurende deze periode was zij in dienst van het Universitair Medisch Centrum Groningen en was zij bij Izore gedetacheerd.