Relatiebeheer

In 2010 is Izore begonnen met het aanbieden van extra ondersteuning aan huisartsenpraktijken met betrekking tot infectieziektendiagnostiek. Inmiddels is er een team van vijf relatiebeheerders, dat niet alleen de huisartspraktijken, maar ook in de ziekenhuizen ondersteuning biedt. Eind 2013 is hiernaast een begin gemaakt de verpleeghuizen te bezoeken.

 

2013 begon voor het team Relatiebeheer met de officiële opening van de ISD in Drachten. Met ook een ISD in het Antonius ziekenhuis in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen heeft Izore nu drie ISD-locaties. Eind 2013 is er begonnen met het opzetten van een ISD in het MCL. Deze zal naast het al aanwezige front-office gaan lopen. Ook het MCL (incl. Harlingen) kan zo optimaal worden bediend ten aanzien van uitleg over de verschillende afnamematerialen, bewaartemperaturen, maar ook met betrekking tot logistiek en voorraadbeheer. 

 

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen waar de relatiebeheerders in 2013 bij betrokken zijn geweest zijn:

  • het dagelijkse transport naar en van de huisartsenpraktijken;
  • de introductie van de UriSwab in de eerste lijn.

 

Naast de bezoeken die de relatiebeheerders brengen aan praktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen, komen er ook regelmatig werknemers van bovengenoemde instellingen bij Izore. Zo is er een klankbordgroep die drie keer per jaar bij elkaar komt. In deze klankbordgroep hebben enkele huisartsen zitting (verdeeld over de regio) en namens Izore twee artsen-microbioloog, de communicatiemederwerker en een relatiebeheerder. Verschillend onderwerpen worden in deze klankbordgroep besproken. De mening en achtergrondinformatie van deze groep is van grote waarde voor Izore.

 

In 2013 zijn ongeveer 300 assistentes bij Izore geweest voor een workshop, verdeeld over 8 SOA-workshops, 6 uwi-workshops en 5 gastro-enteritis-workshops. Hiernaast heeft het team DTO’s (bijscholingsavonden ) verzorgd voor huisartsen. Dit gebeurt vaak in HaGro-verband met verschillende thema’s. De klankbordgroep huisartsen is in 2013 tweemaal bijeen geweest.