OR

OR-leden 2013

In 2013 bestond de Ondernemingsraad uit vier leden: 

-  Herma Staring (voorzitter), Bacteriologie
-  Marisca Visser (secretaris), Secretariaat MM
-

 Ypie van der Bij (vervangend voorzitter), Bacteriologie

-

 Annemarie Meetsma (vervangend secretaris), Bacteriologie

Op 31 december 2013 waren er drie vacatures.     

  

Vergaderingen ondernemingsraad

De OR hanteert een zes-wekelijkse cyclus, afwisselend drie werkmiddagen en drie overlegmiddagen. In 2013 kwam de OR 26 keer bijeen in een reguliere vergadering. Daarnaast zijn zeven overlegvergaderingen gehouden. Eenmaal vond er een informeel overleg met de Raad van Toezicht plaats.

 

Advies- en instemmingsaanvragen

De ondernemingsraad heeft in 2013 de volgende aanvragen behandeld:

 

Adviesaanvragen

- Aanschaf inzetautomaat

- (Her)benoeming Raad van Toezicht-leden

- Transport monstermaterialen

 

Instemmingsverzoeken

- Preventief Medisch Onderzoek

- Zwangerschapsbeleid

- Track & Trace-systeem

- Risico, Inventarisatie en Evaluatie

 

Scholing 2013

De ondernemingsraad heeft in 2013 de volgende scholing gevolgd:

-  Demotie( = (vrijwillig) teruggaan naar een lagere functie.
-  Tweedaagse training met als onderwerpen:  Samenwerking met wie en hoe?,
 werkconferentie met bestuurder/HR-manager, Jaarplan OR compleet met
 budget, Herijken taak, plaats en positie OR.
-  De nieuwe werkkostenregeling.