AMBITIE VOOROP

De cultuur en de werksfeer van Izore is verwoord in de kernwaarden Verantwoordelijkheid, Autoriteit, Inspiratie, Verbondenheid en Vooruitgang. Deze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden met medewerkers die kwalitatief op het juiste niveau functioneren en daarnaast betrokken, flexibel en vitaal zijn.

 

Izore vraagt een forse inspanning van haar medewerkers, daar staat tegenover dat Izore zorgdraagt voor haar medewerkers om aan de gevraagde kwaliteit te voldoen. Denk hierbij aan opleiding, begeleiding en ondersteuning. Sinds 2012 krijgt HRM een steeds betere verankering in de organisatie en is vanuit deze positie een doorlopend proces van ontwikkelen en positioneren ontstaan.

 

Naast een aantal vaste activiteiten is er in 2013 aandacht geweest voor de volgende zaken:

Functioneren en ontwikkel cyclus (F&O-cyclus) en opleidingsplan
In 2013 is de F&O-cyclus geïntroduceerd. Deze cyclus vervangt de functioneringsgesprekken. Met behulp van de F&O-cyclus kunnen we de kwaliteit van de medewerkers en de behoefte aan opleiding en training inzichtelijk maken. Hiernaast is begonnen met het neerzetten van de contouren van een Izore breed-opleidingsplan. Aan de hand van de uitkomsten van de F&O-cyclus kan het plan worden gevuld, kunnen analyses worden gemaakt en plannen voor komende jaren opgezet.

 

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
In het voorjaar van 2013 is het Periodiek Medisch Onderzoek van 2011 herhaald. Het PMO geeft inzicht in de leefstijl, gezondheid en het werkvermogen van de Izore-medewerkers, waardoor beleid op duurzame arbeidsparticipatie mogelijk is. Aan het preventief medisch onderzoek hebben 83 werknemers deelgenomen. Dit komt overeen met een respons van 67,5%.

Ziekteverzuim 2013
Ook in 2013 is actief gestuurd op verlagen van ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is mede daardoor zeer laag geweest. Het verzuim over 2013 voor geheel Izore was 2.3% (2012: 2.1%), exclusief zwangerschap.

 

Personeelsbestand

  2013 2012
Totale formatie (fte)        114,4        112,5
Aantal medewerkers 136 131
Vrouw 90 88
Man 46 43
Aantal deeltijders 72 67
Instroom medewerkers 12 9
Uitstroom medewerkers  7 9