PROFESSIONEEL DE PROFESSIONALS ONDERSTEUNEN

Izore voert zoveel mogelijk samen met Pathologie Friesland de back office-activiteiten. De back office van Izore verzorgt de diensten op het gebied van ICT; Planning & Control; Technische Dienst; Inkoop/magazijn en Facilitaire Zaken (Receptie, Expeditie, Catering en Conciërge).

 

Technische Dienst en Conciërge

In 2013 is de bezetting van de Technische Dienst kwantitatief en kwalitatief aangepast aan de vernieuwbouwsituatie, die vraagt om veel minder en andersoortig onderhoud. De bezetting is teruggebracht en met één technische beheerder en een conciërge ook anders ingevuld.

 

Catering
In februari 2013 is ook de nieuwe kantine in de laagbouw in gebruik genomen. Vanaf dat moment co-sourcen we deze activiteit met een externe cateraar.

 

Planning & control
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen gericht op optimalisering van de managementinformatie als ook over te kunnen stappen van handmatige naar geautomatiseerde factuurautorisatie en –verwerking.

 

ICT (Informatie Communicatie Technologie)
Technische infrastructuur communicatie
2013 stond onder meer in het teken van de voorbereiding van de vervanging van de telefooncentrale in 2014. Zo zijn eisen en wensen van gebruikers geïnventariseerd, heeft besluitvorming over het projectplan plaatsgevonden, is een pilot videoconferencing uitgevoerd (bij Pathologie Friesland) en is volledig opgelijnd voor de vervanging van smartphones primo 2014.

Informatieanalyse
De komende jaren wordt het ontsluiten van gegevens en het verstrekken van informatie steeds belangrijker, zowel intern als extern. Het doorontwikkelen van onze BI-tool is in 2013 op gang gekomen. Zo kunnen de maandelijkse productierapportages ook webbased worden ontsloten en zijn diverse geautomatiseerde rapportages opgeleverd. In 2014 willen we onze BI-tool verder uitrollen.