VERKORTE JAARREKENING 2013 STICHTING IZORE

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening, waarbij de accountant een goedkeurende accountantsverklaring heeft verstrekt.

 

Het financiële verslag over 2013 is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en als zodanig daar opvraagbaar.