Verantwoordings- documenten

Izore vindt transparantie ten aanzien van haar handelen belangrijk. Het uitbrengen van een jaarlijkse verantwoording past hierbinnnen en bestaat per jaar uit:

 

1. Financiële verslaglegging: dit is het wettelijk verplichte jaarbericht met het bestuursverslag, onze jaarrekening en overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring. Deze financiële verslaglegging wordt gedeponeerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en is daarnaast op te vragen via www.jaarverslagenzorg.nl.

 

Door hier te klikken opent zich onze uitgebreide jaarverslaggeving 2016 (pdf-document), die onder andere de WTZi-jaarrekening bevat. Door hier te klikken, opent zich onze uitgebreide jaarverslaggeving 2015. 

 

2. Verkorte verantwoording: hierin zijn onze visie/missie, financiën, productie en/of activiteiten opgenomen. De verschijningsvorm kan van jaar op jaar verschillen, van alleen een verkorte jaarrekening tot een uitgebreider jaarverslag. Van de jaren 2015 en 2016 zijn de volgende impressies gemaakt: