Verantwoordings- documenten

Izore vindt transparantie ten aanzien van haar handelen belangrijk. Het uitbrengen van een jaarlijkse verantwoording past hierbinnnen en bestaat per jaar uit:

 

1. Financiële verslaglegging: dit is het wettelijk verplichte jaarbericht met het bestuursverslag, onze jaarrekening en overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring. Deze financiële verslaglegging wordt gedeponeerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en is daarnaast op te vragen via www.jaarverslagenzorg.nl.

 

2. Verkorte verantwoording: hierin zijn onze visie/missie, financiën, productie en/of activiteiten opgenomen. De verschijningsvorm kan van jaar op jaar verschillen, van alleen een verkorte jaarrekening tot een uitgebreider jaarverslag. Van de jaren 2015 en 2016 zijn de volgende impressies gemaakt:

 

T.a.v. het jaar 2017 is geen impressie gemaakt.
Lees hier het online jaarverslag van Certe over 2017.

Lees hier het online jaarverslag van Certe over 2018.