Advies en ondersteuning

Op 1 november 2018 is het MRSA/BRMO informatiepunt gestart. Burgers en zorgprofessionals die niet in ziekenhuizen werken kunnen het informatiepunt raadplegen voor advisering en ondersteuning bij vragen en onduidelijkheden over MRSA en BRMO. Het informatiepunt is bereikbaar op telefoonnummer 088-2299900 en per email info@MRSA-BRMO-informatie.nl.

 

Wat zijn BRMO of MRSA?

Bijzondere Resistente Micro Organismen (BRMO) zijn bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor veel soorten antibiotica. Infecties door deze bacteriën zijn daardoor moeilijk te behandelen. Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), de zogenaamde ziekenhuisbacterie, is een BRMO, maar de maatregelen voor deze bacterie zijn anders dan voor de overige BRMO.

Mensen met BRMO of MRSA
Mensen die een BRMO of MRSA bij zich dragen en hun hulpverleners hebben regelmatig vragen over dragerschap met en de behandeling van infecties met MRSA of BRMO. Er bestaat veel onzekerheid die soms leidt tot onrust.

Buiten de ziekenhuissituatie is het vaak niet duidelijk bij wie patiënten, burgers en zorgverleners voor vragen en ondersteuning terecht kunnen. Daarom starten de drie noordelijke GGD’ en de medisch-microbiologische laboratoria en de infectieziekte poliklinieken van de ziekenhuizen, dit informatiepunt. Hier is eenduidige en deskundige informatie voor iedereen beschikbaar.

Informatiepunt
Via het informatiepunt zullen deskundigen infectiepreventie van de GGD’en voor de afhandeling van de vragen samenwerken met huisartsen, infectiologen van het ziekenhuis, artsen-microbioloog van de laboratoria en artsen infectieziekten van de GGD. Het informatiepunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 13 uur.

Het informatiepunt is een belangrijk initiatief binnen het ABR (Antibiotica Resistentie) Zorgnetwerk Noord Nederland. In dit netwerk zijn alle disciplines en instellingen in het Noorden betrokken die binnen de zorg met antibioticaresistentie te maken hebben. De ABR zorgnetwerken zijn geïnitieerd door het Ministerie van VWS om de regionale aanpak en afstemming van de bestrijding van resistentie tegen antibiotica te bevorderen.