Algemene (inkoop)voorwaarden

Op alle door Stichting Izore en/of Stichting Pathologie Friesland met wederpartijen schriftelijk vastgelegde afspraken zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.