Nieuwsbrief Acute Zorgnetwerk Noord Nederland

Nieuws van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN), met ontwikkelingen uit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en de vier pijlers Acute Zorg, Traumazorg, Crisisbeheersing & OTO en Antibioticaresistentie (ABR).

 

Nieuwsbrief juni 2021