Izore en HAL Friesland verder als Certe

Na jarenlange samenwerking fuseerden de organisaties vorig jaar, waardoor de stichtingen Izore en HAL Friesland juridisch opgingen in Certe. De merknamen bleven nog bestaan. Met ingang van het nieuwe jaar wordt een volgende stap gezet. De prikposten van HAL Friesland worden Certe-locaties en Izore, het laboratorium voor infectieziekten in Leeuwarden, gaat Certe heten.

 

Het doel van de samensmelting van de organisaties is om vanuit de “1 loket-gedachte” de medische diagnostiek voor zowel Groningen, Drenthe als Friesland te organiseren. Zo wil Certe op eenzelfde manier ondersteuning bieden aan huisartsen, verloskundigen, zorginstellingen en ziekenhuizen in heel Noord-Nederland.

 

De analyse van het bloed dat door HAL Friesland werd afgenomen, gebeurde al in laboratoria van Certe die gehuisvest zijn in het Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. De ziekenhuizen Nij Smellinghe te Drachten en Antonius in Sneek hebben een eigen laboratorium voor de afname en analyse van onder meer bloed.

 

Het opsporen, diagnosticeren en voorkomen van aandoeningen die veroorzaakt worden door micro-organismen, zoals bacteriën en virussen, gebeurde bij Izore. Dit laboratorium aan de Jelsumerstraat in Leeuwarden blijft bestaan en gaat vanaf januari door onder de vlag van Certe. Dit laboratorium is het enige laboratorium voor microbiologie in Friesland.

Naast deze locaties heeft Certe laboratoria in de stad Groningen, waar de diagnostiek voor onder meer huisartsen uit de provincies Groningen en Drenthe plaatsvindt, en in noordelijke ziekenhuizen, zoals het Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en de Zorggroep Treant.

 

Wat merken inwoners of patiënten hiervan?

De inwoners van Friesland merken, behalve de naamswijziging, weinig van de samensmelting. Ze kunnen vertrouwen op dezelfde dienstverlening. Wel zullen de bedrijfsauto’s van Certe straks vaker te zien zijn in het Friese straatbeeld. Deze rijden voor medisch laboratorium-transport van huisartsen en ziekenhuizen naar het lab of zijn onderweg naar patiënten die thuis geprikt worden, omdat ze niet meer naar een locatie kunnen komen.