Antibiotic Awareness week

18 november 2021

 

Verkeerd en frequent antibioticagebruik wordt beschouwd als de belangrijkste risicofactor voor toename van resistentie.

Het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord Nederland (ABRZNN) wil in de Antibiotic Awareness Week (18-24 november) graag bijdragen door awareness en kennis van dit probleem verder te verspreiden in de regio door gedurende een aantal dagen verschillende thema’s te belichten. 

Lees hier verder of kijk op de website van ABRZNN.