Klankbordgroep huisartsen

De medisch microbiologische diagnostiek en advisering ontwikkelt zich snel en voortdurend en Izore loopt hierin voorop. Vanuit deze gedachte en achtergrond ondersteunt Izore de Friese huisartsen in de dagelijkse omgang met aanvragen voor infectieziektediagnostiek. In aansluiting hierop is een klankbordgroep huisartsen opgericht.

 

De klankbordgroep heeft als doel Izore te adviseren in haar ondersteuning op het gebied van medisch microbiologische diagnostiek aan de huisartsenpraktijk in de breedste zin van het woord. Izore vraagt deze groep huisartsen mee te denken over producten, kwaliteit en innovatie. De groep geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld over optimalisatie van aanvraagformulieren, nieuwe scholing en passende en gerichte communicatiemiddelen en -uitingen.

 

De klankbordgroep bestaat op dit moment uit zes huisartsen die praktijk

- Rick Reekers, Oosterwolde

- Hessel Glastra van Loon, Anjum

- Hans Arentsen, Lemmer

- Lieke Reuchlin-Vroklage, Leeuwarden

- Douwe van der Weide, Sneek

- Annet Dam, Franeker
 

De klankbordgroep vergadert twee keer per jaar.

Voor praktijkassistenten is er ook een klankbordgroep.