Izore staat voor optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie: diagnostiek, behandeladviezen en beleidsonder- steuning. Ons ambitieniveau is hoog, de patiënt staat centraal en vakmanschap, innovatie en efficiëntie kenmerken onze organisatie.

Izore is een medisch microbiologisch laboratorium. Medische microbiologie is een medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen, diagnosticeren, behandelen en voorkómen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels).

 

Diverse soorten patiëntenmaterialen (bloed, urine, feces, hersenvocht, pus, uitstrijkjes, etc.) komen bij het laboratorium binnen en worden getest op de aanwezigheid van micro-organismen die bij de mens infecties kunnen veroorzaken.